กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารกัมมันตรังสี

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. ปส. ยัน อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยไร้รังสีปนเปื้อน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... กล่าวว่า จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น เกิดการรั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศไทยโดย ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... Regulation Authority: NRA) เมื่อวันที่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สรุปความได้ว่า น้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์สามเครื่องของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิได้รั่วไหลถึงชั้นน้ำใต้ดิน ทำให้มีน้ำใต้ดินที่มีระดับสารกัมมันตรังสีสูงกว่าที่กฎหมายยอมรับถูกปลดปล่อยออกสู่ทะเล ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น เกิดการรั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งทางการญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (International ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
14. ปส. จัดเต็ม “ซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น โดยจะสาธิต ขั้นตอน วิธีการเก็บกู้สารกัมมันตรังสี การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญด้านการกำดูแลความปลอดภัยในการใช้นิวเคลียร์และรังสี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
15. Half life ครึ่งชีวิตของธาตุ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
... ครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี สามารถนำไปใช้หาอายุสัมบูรณ์ (Absolute Age) ซึ่งเป็นอายุของหินหรือซากดึกดำบรรพ์ ที่สามารถบอกจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน สามารถใช้หาอายุของวัตถุโบราณที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ...
อังคาร, 21 พฤษภาคม 2013
16. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดประชุมระหว่างประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตั้งแต่ขออนุญาตครอบครองหรือใช้สารกัมมันตรังสีและหรือวัสดุนิวเคลียร์ของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการตรวจสอบสถานปฏิบัติการฯ ในระหว่างที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานของสถานปฏิบัติการฯ ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2011
...    โครงการ 5 ปี 5 กิจกรรมทำดี ประกอบด้วย           1. จัดทำเครื่องตรวจวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
18. รังสีและกากกัมมันตรังสี
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
รังสี...เกิดขึ้นได้อย่างไร รังสีที่เกิดขึ้น ได้ทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ โดยแหล่งที่ก่อให้เกิดรังสีมากที่สุดได้แก่ รังสีจากธรรมชาติ อาทิเช่น จากสารกัมมันตรังสีที่มีในพื้นดินสินแร่และสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
19. การวิจัยสารเภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOC
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในเซลล์เนื้องอกของต่อมไร้ท่อ ดังนั้นจึงสามารถใช้ TOC ควบคู่กับสารกัมมันตรังสีTechnetium-99m (99mTc) เพื่อตรวจหาตำแหน่งเนื้องอกและมะเร็งของต่อมไร้ท่อ ขณะนี้เภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOCพร้อมที่จะบริการในรูปแบบพร้อมฉีดให้ผู้ป่วย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป