กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารกัมมันตรังสี

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. ด่วน! พบสารกัมมันตรังสี ในโกดังสินค้าซอยพหลโยธิน 24 Nation TV
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
Tags: [คลิป, กระทรวงวิทย์ฯ, สารกัมมันตรังสี, พหลโยธิน 24, ออดิเรียม]  ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, อบรม, ความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการ, วิทยาศาสตร์, สารเคมี, สารชีวภาพ, สารกัมมันตรังสี, นิวเคลียร์, สารพิษ]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
3. ด่วน! พบสารกัมมันตรังสี ในโกดังสินค้าซอยพหลโยธิน 24 Nation TV
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
  ด่วน! พบสารกัมมันตรังสี ในโกดังสินค้าซอยพหลโยธิน 24 (Nation TV)      ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
... เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย รวมถึงวิธีการสังเกตและตรวจสอบลักษณะของสิ่งที่คาดว่าจะมีสารกัมมันตรังสี ในเบื้องต้น คือ จดจำลักษณะรายละเอียดเบื้องต้นและห้ามแตะต้องวัสดุนั้นเป็นอันขาด โดยสังเกตลักษณะภายนอกว่ามีสัญลักษณ์ใบพัดสามแฉก ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 16,13 อพยพคนกรุงวุ่นหนีสารกัมมันตรังสีอันตราย    ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... สารกัมมันตรังสีที่ถูกปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า Ninh Thuan 1 ประเทศเวียดนาม และ โรงไฟฟ้า Fangchenggang ประเทศจีน ในอุบัติเหตุระดับ 4 – 7 ตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วย เหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ ( INES) โดยจะประเมินระยะเวลาในการแพร่กระจายให้ครอบคลุมการเดินทางของ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
7. ปส. แจงข้อมูลการใช้นิวเคลียร์สำรวจน้ำมันจากใต้พิภพ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...              “ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองและใช้สารกัมมันตรังสีที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ประโยชน์ด้านการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
8. เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ กล่าวว่า การนำสารกัมมันตรังสีมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องเพทซีทีสแกนคือ การนำเอาสารกัมมันตภาพรังสีฉีดเข้าในตัวคนไข้แล้วตรวจดูเมตะบอลิซึมในรอยโรคพยาธิสภาพ ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
... ห้องปฏิบัติการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี นิวเคลียร์และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายรวมอยู่ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นระเบิด และเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี รั่วออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้าฟูกูชิมา ไดอิชิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ส่งผลให้หลายประเทศต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป