กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สายพันธุ์ใหม่

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [ไข้หวัด, สายพันธุ์ใหม่, 2009, สถานภาพ, งานวิจัย]  ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2009
Tags: [ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่, MEXICO]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศ MEXICO
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
4. 09:00 แถลงข่าว เรื่อง การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (รอยืนยัน)
(EventList / รัฐมนตรี / 09:00 แถลงข่าว เรื่อง การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (รอยืนยัน))
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2009
                   เพื่อให้การลดปริมาณแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ประเทศไทยได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขี้น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... ซึ่งจะจัดทำระบบติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 1 ระบบ และอีก 3 โครงการที่ วท. รายงาน ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่พืชใช้น้ำน้อย/เพิ่มผลผลิตถั่วเขียว ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... เป็นการแปลงปัญญาหรือความรู้ที่มีอยู่ให้กลายเป็นทุน หรือสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Tech Startup สมดังนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... เพลิดเพลินกับการค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง การกำเนิดโลก และไฮไลท์ที่จะได้พบกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบได้เฉพาะถิ่นของไทยถึง ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ในโอกาสครบกำหนดวันเก็บเกี่ยวทำการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์ จำนวน 7 ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ราว 1 ตัน ตั้งเป้าปี 2559 สามารถผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน ...
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2015
... เพลิดเพลินกับการค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องการกำเนิดโลก และไฮไลท์ที่จะได้พบกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ของโลก “ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่” ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป