กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สานใจไทยสู่ใจใต้

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ค่ายเยาวชน, สานใจไทยสู่ใจใต้, 3 พย. 2557, รุ่นที่ 22]  ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
2. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, สานใจไทยสู่ใจใต้]  ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
... กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ อันสืบเนื่องมาจากความริเริ่มโดยบุคคลหลายท่าน  หลายฝ่ายที่มีความปรารถนาและมีความห่วงใย โดยเฉพาะพี่น้องร่วมชาติ ที่อาศัยอยู่ภาคใต้ของประเทศ ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
... พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กิจกรรมค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ สืบเนื่องมาจากการริเริ่มโดยบุคคลหลายท่าน ...
จันทร์, 28 ตุลาคม 2013
5. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
       อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการสานใจไทย  ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
6. สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 12 อำลา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
เยาวชนชายแดนภาคใต้กว่า 240 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่น 12 สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปิด ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... “สานใจไทยสู่ใจใต้”  มีเยาวชนจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเข้าค่าย โดยมี ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคุณฐานิยา  พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
8. โฆษกวิทย์ฯ พบสื่อ ครั้งที่ 2 เผยความพร้อมหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ชายแดน  โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป