กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์เรื่องคณะผู้เชี่ยวชาญจีนเยือนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจากคณะตัวแทนกระทรวงน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางสู่ประเทศไทยตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางสู่ประเทศจีนโดยให้ความเห็นว่าสภาพภูมิประเทศและปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนมีความคล้ายคลึงกัน ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
... และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำประเทศไทย ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
... ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล    ...
พุธ, 02 พฤษภาคม 2012
54. ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยกับประเทศไทย โดยทางญี่ปุ่นได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อจัดทำแผนที่ระดับสูงต่ำของภูมิประเทศ ...
อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 3. จัดตั้ง National Space Program อีกประเทศที่มีความสัมพันธ์ยาวนานคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความร่วมมือด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก และกำลังขยายผลความร่วมมือด้านอวกาศ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป