กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. โครงการก่อสร้าง อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)
(4 Cluster/จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า)
... Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน – อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
... LSIF (Life Sciences Innovation Forum) ฝ่ายรัฐบาล พร้อมด้วย ดร.สุมล ปวิตรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์ จะเข้าร่วมประชุม APEC CHINA 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ...
อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโครงการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ...
เสาร์, 21 ธันวาคม 2013
... อี้ (Mr. Wang Yi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
... เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าประชุมเป็นผู้ประกอบการรังนกบ้าน ตั้งแต่ผู้สร้างบ้านสำหรับนก ผู้ทำธุรกิจทำความสะอาดรังนก ผู้ส่งออกรังนก ผู้ผลิตเครื่องดื่มรังนก ซึ่งผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ปัญหาเรื่องการตลาดในการส่งออกรังนกไปขายยังสาธารณรัฐประชาชนจีนปัญหาผู้ประกอบการรังนกบ้านเรื่องนกอีแอ่นเป็นสัตว์ป่าสงวน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... การจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินแบบดิจิตอล และการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สาธารณรัฐเยอรมนี เรื่องการร่วมกันจัดตั้งสถาบันยานยนต์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
... ต้อนรับ H.E. Madam Chen Xiaoya รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ พร้อมด้วย H.E. Mr. Guan Mu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ...
พุธ, 30 มกราคม 2013
... ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ในการรับมอบรายงานการให้คำปรึกษาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก Mr.ZHANG Ahitong หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญฯ  ...
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
... Headquarter และคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 29 คน เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ...
ศุกร์, 15 มิถุนายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป