กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 4 โครงการความร่วมมือด้าน Science and Technology Partnership Program (STEP) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน (STEP)     ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... (GRIPS) สนับสนุนทุนทางด้านพัฒนานโยบาย วทน. ความมือระหว่างสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ชั้นสูงระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น กับ สวทช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้ง ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
23. วท. โดย GISTDA เจ้าภาพประชุมวิชาการ 1stSirindhorn Conference on GeoInformatics
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
24. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...         ด้านศาสตราจารย์ลี้ เซียวฮง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
... รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะผู้บริหาร วท. ฝ่ายไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ...
ศุกร์, 20 มีนาคม 2015
... เป็นผู้แทนเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร วท. ฝ่ายไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ...
อังคาร, 10 มีนาคม 2015
... เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง ...
พุธ, 04 มีนาคม 2015
... และศาสตราจารย์เฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน (Prof. CAO Jianlin, Vice Minister of Science and Technology of the People’s Republic of China) เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในการมาประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 2 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
30. คณะ รมช.วท.จีน เยี่ยมชมหอดูดาวบนยอดดอยอินทนนท์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งนายเฉา เจี้ยนหลิน ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป