กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... ตลอดจนความร่วมมือด้านอวกาศ สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน ล่าสุดมีการหารือโดยผู้นำระดับสูงในการเร่งสร้างความร่วมมือด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบราง การสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้ 3 หน่วยภายใต้กระทรวง ได้แก่ สนช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคณะทำงานฝ่ายไทยและจีนตามลำดับ นอกจากนี้ คณะทำงานร่วมไทย-จีน ยังได้กำหนดให้พิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
... 2562 สำหรับสายบางปะอิน กับสายบางใหญ่จะดำเนินโครงการผ่าน PPP Fast Track 2) เรื่องทางราง โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟระหว่างเมืองภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟขนาดทางมาตรฐานกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลประชาชนแห่งมณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเสนอศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของจีน ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
        18 กันยายน 2558 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารได้หารือกับดร.เฉา เจี้ยนหลิน ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
... จีน เป็นกิจกรรมภายในความร่วมมือโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จีน – อาเซียน (China – ASEAN Technology Transfer Center - CATTC) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น เชื่อมโยงเครือขายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น เชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
...  จีน – อาเซียน (China – ASEAN Technology Transfer Center - CATTC) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ วท. โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมคือ อพวช. ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป