กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สัมมนา

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
... สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ดำเนินงานการมาตรวิทยา ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : A Global Tool to Support Public  Policy” ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
82. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จาก สปป.ลาว เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขอ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
83. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                   ดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... โดยในภาคเช้า นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนา และ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างการรับรองระบบงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐ”จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการมาตรฐานในการเสริมสร้างความข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐานของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... ๆ ได้มาเรียนรู้และสนุกสนานกันอย่างเต็มที่อีกด้วย และนอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ในคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว อพวช. ยังถือโอกาสนี้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “How to Develop Science Museum หรือวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... นอกจากพิธีลงนามแล้ว ยังมีการสัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ในหัวข้อ “ทิศทางและเทรนด์ใหม่ในเทคโนโลยีอาหารของโลก” โดย ดร.เรนดี้ โวโรโบ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยการประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารระหว่างบริษัทเอกชน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
87. Clipping วท ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... การสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก เดลินิวส์ 1,8  ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
         พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... 4.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 5.ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
90. Clipping วท ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ภาพข่าว คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว สัมมนา  ผู้จัดการรายวัน 12  ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป