กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สัมมนา

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เครื่องมือแพทย์, สัมมนา]  ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
Tags: [สร้างงาน, สร้างเงิน, สัมมนา, วันมาตรวิทยาโลก, 11 ปี สถาบันมาตรวิทยา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [พลังงานทดแทน, สัมมนา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [สัมมนา, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยี, การพัฒนา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ทรัพยากรน้ำ, สัมมนา]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
36. ก.วิทย์ฯ พัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, พัฒนาภาวะผู้นำ, รัฐมนตรี, ข้าราชการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์, กรุงเทพ]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
Tags: [ศูนย์การบรรจุหีบห่อ, สัมมนาแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
38. โครงการสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: สัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)
โครงการสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: 7project.doc)  ...
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
39. ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
(Attached to article: สัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)
ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา (Filename: 3accept.pdf)  ...
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
40. รมว.วท. ร่วมประชุมประจำปี 2552 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศ..
(EventList / รัฐมนตรี / รมว.วท. ร่วมประชุมประจำปี 2552 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศ..)
รมว.วท. ร่วมประชุมประจำปี 2552 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของรัฐบาล (นรม. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ)  ผู้รับผิดชอบ คุณอรุณรัตน์ / คุณนันทภรณ์ โทรศัพท์ 02-282-8454 / ...
ศุกร์, 10 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป