กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สัมมนา

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 10
Tags: [สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การสัมมนาวิชาการ]  ...
พุธ, 31 มีนาคม 2010
Tags: [อบรม, สัมมนา, โครงการ]  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
23. เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย (QR Code)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมมนา, เทคโนโลยี, เนคเทค, วิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่าย, สัมมนา, สื่อสัญจร]  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
25. งานสัมมนา"5ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [งานสัมมนา, 5ทศวรรษ, ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [ความมั่นคง, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สัมมนา, ความรู้, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี]  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2009
Tags: [สัมมนา, ภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจ, สังคม]  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
Tags: [มาตรวิทยา, สัมมนา, ผู้เชี่ยวชาญ, การวัด, เคมี]  ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
Tags: [สัมมนา, CG, CSR, สตรี, SMEs]  ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
Tags: [ปาฐกถา, สัมมนา, อุตสาหกรรม, พลาสติกชีวภาพ, มันสำปะหลัง]  ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป