กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สัมภาษณ์

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอก ช่อง 5, สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ]  ...
จันทร์, 15 ธันวาคม 2014
Tags: [ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน]  ...
พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013
3. รมว.วท. สัมภาษณ์ในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมภาษณ์, อัดรายการ, นายก, 5 ต.ค. 55]  ...
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
4. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Conceptual Plan, TOR, กบอ., สัมภาษณ์, สบอช.]  ...
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
Tags: [ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รู้ไว้ใช่ว่า”]  ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
6. ติดตามชมรายการ I-Innovation
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [รายการ I-Innovation, สัมภาษณ์]  ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
7. รมว.วท. บันทึกเทปรายการเจาะประเด็น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บันทึกเทป, เจาะประเด็น, สถานีโทรทัศน์, สัมภาษณ์]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภัษณ์รายการ NNT News Talk
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมภาษณ์, NNT News Talk, ถวายเหรียญ, สถานีโทรทัศน์]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
9. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ให้สัมภาษณ์ รายการ “คนไทยยิ้มได้”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คนไทยยิ้มได้, สัมภาษณ์, สถานีโทรทัศน์, NBT, รัฐมนตรี, วิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
10. รมว.วท.ให้สัมภาษณ์ ข่าว 3 มิติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมภาษณ์, ข่าว 3 มิติ, สถานีโทรทัศน์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป