กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สับปะรด

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [ข้าวแต๋น, สับปะรด, สทอภ., ลำปาง]  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
2. Clipping วท ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มจธ. โชว์สกิลสร้างนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไร่สับปะรด   เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... สับปะรดหวาน...เสด็จ จังหวัดลำปางความอร่อยที่ลงตัว  โพสต์ทูเดย์ A2  ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ำพริกผลไม้" เพิ่มมูลค่าผลผลิต
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
         19 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตน้ำพริกผลไม้ : น้ำพริกเพื่อสุขภาพจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย”  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
5. Clipping วท ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 idea เรื่องไม่เป็น'สับปะรด'     ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
... ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ณ ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
...  7. เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาหนอนหัวดำ เครื่องจักร และน้ำยาควบคุมกำจัดหนอนหัวดำ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร 8. เครื่องอบมันสำปะหลัง 9. การส่งเสริมการเพาะเห็ด 10. บล็อกประสาน วว. 11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์เหลืองสามร้อยยอด ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
...  3.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์) ทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการปริมาณพิวรีนต่ำ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ข้อกำหนดของ APHIS  และ USDA3 บังคับให้สินค้าไทย 7 ชนิด คือ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ และแก้วมังกร ต้องผ่านการฉายรังสี เพื่อควบคุม กำจัด และหยุดการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
... ลำไย และผ้าพื้นเมือง จังหวัดลำปาง หารือเรื่องสับปะรด เซรามิกส์ และพลังงาน  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือเรื่อง ผ้าทอ งา และ GIS จังหวัด โดยจังหวัดต่างๆ ได้เสนอแผนงานและสรุปแผนที่จะดำเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป