กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสส.

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... อย่างยิ่งใหญ่ ยกขบวนหน่วยงานในสังกัด เสริมทัพด้วยพันธมิตร สสส. และ สสวท. รวมกว่า 10 หน่วยงาน นำนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กสากล ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... (สสส.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย          การเดินทางไปเยือน สปป.ลาว ของ ดร.พิเชฐฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นประธานในพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2015
13. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  11 สสส.หนุนภาครัฐ-เอกชนขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน  คมชัดลึก ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
14. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สสส.หนุนรัฐ-เอกชนขับเคลื่อนประเทศไทย เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งอาเซียน      ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
       วันที่ 14 พ.ค. เวลา 13.00 น. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
16. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและติดตามการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
17. 15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
ตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 2557 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี            อพวช. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดตัวนิทรรศการ “ดื่ม...ดับ” ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
...         สำหรับปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลายหน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...
พุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2013
... โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผอ.สวทช. , ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ และผู้แทนองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ...
อังคาร, 21 สิงหาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป