กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสนก

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)    ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
... ด้านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำบล็อกประสานซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดผนังรับน้ำหนักและผลิตได้ง่าย สร้างมูลค่า 1,580 ล้านบาทต่อปี ด้าน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
... กล่าว   ดร.พิเชฐ ยกตัวอย่างความสำเร็จในกรณีของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่ได้นำ วทน.ลงไปพัฒนา ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
54. ก.วิทย์ฯ บูรณาการความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์จัดการน้ำชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหลักสำคัญในเรื่องน้ำของเราคือ สสนก.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และในระยะต่อไปเราก็มีมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักของเราไม่ใช่เอาของมาให้หรือช่วยสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
... คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ...
อาทิตย์, 25 มกราคม 2015
... สถานะความร่วมมือภายหลังจากการลงนามความตกลง มีดังนี้         1.ความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.) กับ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... (สสนก.) ได้นำความรู้เกี่ยวกับคลังข้อมูลน้ำมาให้เด็กๆ เยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ ทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนกับสถานีสีเขียวของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ STEM for ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะนำงานวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปช่วยพัฒนาในพื้นที่เขตของ ส.ป.ก. อย่างยั่งยืน  ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) พร้อมคณะ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น ดร.พิเชฐ ได้เดินชมห้องปฏิบัติการ High Performance ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
       นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยมี ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป