กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสนก

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริการด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชม โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าไปสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดพิธีลงนามแถลงการณ์ความร่วมมือ “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
23. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยฝ่ายไทย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้ำ (สสนก.) เป็นผู้แทนหลักในการเจรจา        ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) 3.STEM  นายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 4. น้ำและความหลากหลายทางชีว ดร.รอยล  จิตรดอน (สสนก.)  และ รศ.นสพ.ปานเทพ ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... ค.ศ.2015 ของสหประชาชาติ เช่น การจัดการน้ำระดับชุมชน โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือ สสนก. ซึ่งประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรของชุมชนตนเอง ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
26. Clippingวท ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH สสนก.ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจัดการน้ำระดับท้องถิ่น    กรุงเทพธุรกิจ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... หรือ สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
... ในประเด็น "เดินหน้าบริหารจัดการน้ำ" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์        ดร.พิเชฐ ได้กล่าวในรายการว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. ได้เข้ามาสนับสนุนชุมชนบ้านศาลาดิน ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ได้เข้าไปสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ และทำงานร่วมกับชุมชน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป