กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สวทน.

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
...              การดำเนินงานจากนี้ต่อไป สวทน. จะจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service Center เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
63. ประสบการณ์.. พิรดา... ถึงน้องๆ มอ.วิทยานุสรณ์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... "ถึกและทนจนผ่านค่ายคัดเลือกนักบินอวกาศ" โดยนางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายพัฒนาสังคมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ...
อาทิตย์, 31 มกราคม 2016
... และนวัตกรรม (สวทน.) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ประกอบการของไทย เนื่องจาก GEI มีความชำนาญมากในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์รวมทั้งศูนย์บ่มเพาะหลายๆแห่งในประเทศจีนก็เกิดจากการสนับสนุนและการกำกับดูแลของหน่วยงานแห่งนี้ ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
65. Clipping วท ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 8 สวทน. ปั้นเด็กม.ต้น ส่ง'โครงการพัฒนาทักษะ ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานความร่วมมือกับบริษัท ทัสโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าว เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการพัฒนา ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมด ได้แก่ 1.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ให้ วท. เน้นการสร้างความตระหนักด้าน STEM โดยให้ อพ. และ สดร. พิจารณานำเรื่อง STEM Awareness มาสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์การจัดงานระดับประเทศ ผ่านการจัดนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สวทน. ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.สมคิด ได้สะท้อนถึงบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป