กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สวทช.

ทั้งหมด 96 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 10
Tags: [บกพร่องทางการเห็น, อพวช., สวทช., สสส.]  ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
Tags: [สวทช., วว.]  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
Tags: [SMEs, สวทช.]  ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
Tags: [สวทช., เอไอที]  ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
Tags: [สวทช., Startup]  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
Tags: [พันธุ์ข้าว, สวทช., พัทลุง]  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
Tags: [สวทช., Active Citizen, นวัตกรรม]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
Tags: [ค่ายวิทยาศาสตร์, ระบบราง, สวทช.]  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
Tags: [NSTDA, สวทช.]  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
Tags: [Thailand Tech Show, สวทช., SME]  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป