กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สวทช

ทั้งหมด 105 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 11
Tags: [อมตะ, เมืองวิทยาศาสตร์อมตะ, สวทช.]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
42. บ.อมตะร่วม ก.วิทย์ ผุด “เมืองวิทยาศาสตร์อมตะ”
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [สวทช]  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
43. เอทิล-เมทิลแอลกอฮอล์ เรียกชื่อผิด พิษถึงตาย
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [เอทิลแอลกอฮอล์, เมทิลแอลกอฮอล์, พิษ, ตาย, แอลกอฮอล์, บทความ, สวทช.]  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
Tags: [ตลาดนัดชาววิทย์, วิทยาศาสตร์, สวทช.ชาววิทย์..ชิดชาวบ้าน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
อังคาร, 12 มกราคม 2010
Tags: [แถลงข่าว, สวทช]  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
Tags: [การ์ตูน, เด็ก, สวทช]  ...
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
47. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช.
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, ผู้เชี่ยวชาญ, สวทช., บริการ, ทุน, วิทยาศาสตร์, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
48. ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, นักวิจัย, วิทยาศาสตร์, นักเรียนทุน, ก.พ., สวทช., ข้อมูล, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
49. ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เยี่ยมชม, อุทยานวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, รัฐมนตรี, สวทช., ICA, HLT]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [สวทช, สงกรานต์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป