กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สวทช

ทั้งหมด 105 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 11
Tags: [เมล็ดพันธ์, 4/2/2556, สวทช., ประชุมคลัสเตอร์, พริก, ข้าวโพด, แตง, ยุทธศาสตร์, นานาชาติ]  ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
32. กลุ่มเพื่อน สวทช. FoN เดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [FoN, กลุ่มเพื่อน สวทช.]  ...
พุธ, 30 พฤศจิกายน 2011
Tags: [สวทช.]  ...
พุธ, 07 กันยายน 2011
34. ดันวิจัยพัฒนาบูมเศรษฐกิจ กระทรวงวิทย์ฯ เร่งยกเครื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สวทช.]  ...
อังคาร, 06 กันยายน 2011
Tags: [นายคมจิต ลุสวัสดิ์, โครางการรากฟันเทียม, สวทช., เฉลิมพระเกียรติ]  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
Tags: [สวทช.]  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2011
Tags: [ที่ปรึกษา, สวทช, ความร่วมมือ]  ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
Tags: [บันทึกข้อตกลง, สภาอุตสาหกรรม, สวทช., ความร่วมมือ, การวิจัย]  ...
จันทร์, 13 กันยายน 2010
Tags: [มอบทุนวิจัย, นักวิจัย, ผลงานวิจัย, สวทช.]  ...
จันทร์, 22 มีนาคม 2010
40. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป