กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างหอดูดาวแห่งชาติ

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. รมว.วิทย์ฯ เผยหอดูดาวแห่งชาติช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หอดูดาว, สร้างหอดูดาวแห่งชาติ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
2. รมว.วท. เปิดงานนิทรรศการจากจักรวาลสู่ดอยอินทนนท์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการการจากจักรวาลสู่ดอยอินทนนท์ หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมและดูความคืบหน้าการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
3. โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สถานีทวนสัญญาณ ทีโอที (กม.44.4) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่    เพื่อรองรับการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
4. ประวัติ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... ถึง 6 มีนาคม 2538 - เป็นผู้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ - รับผิดชอบในการจัดสร้างหอดูดาวแห่งชาติและการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... คือ การสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ซึ่งจะตั้งอยู่ ณ บริเวณยอดดอย อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีทัศนวิสัยที่ดีสำหรับการสังเกตการณ์แล้วยังเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
6. ความก้าวหน้าการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้สำรวจสถานที่ในการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ แล้วพิจารณาเห็นว่า ภายในบริเวณสถานีทวนสัญญาณ บริษัท ที.โอ.ที. จำกัด (มหาชน) กิโลเมตรที่ 44 มีความเหมาะสมที่สุดและมีค่าทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดี ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
7. รมว.วิทย์ฯ เผยหอดูดาวแห่งชาติช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงการเปิดอาคารศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์  และการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ณ บริเวณดอยอินทนนท์ ว่า ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
(20 มกราคม 2552) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์และทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป