กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างลู่

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [วศ., แปรรูปยาง, ลู่กรีฑา, ฝึกอบรม, ลานกรีฑา, สร้างลู่]  ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
2. Clipping วท ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 16 'บิ๊กเสือ'เร่ง2งาน'ผุดลีกยช.+สร้างลู่ยาง'    ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑาที่ได้มาตรฐาน มอก. เรียบร้อยแล้วโดยนำร่องสร้างลู่ลาน-กรีฑา ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... มาจัดนิทรรศการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ใช้ยางสร้างลู่วิ่งสนามกีฬาเดือนละ 966 ตัน         ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
...            ดร. สุทธิเวช  กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รับทราบผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่–ลานกรีฑาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
...         ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “สร้างลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา และพัฒนาเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑาให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... 4 ปีหลังได้ถึง 1,102 ล้านบาท การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างลู่-ลานกรีฑาสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ร่วมมือกับ “เอสซีจี เคมิคอลส์” ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
     ที่ผ่านมาประเทศไทยจำเป็นต้องซื้อวัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูปที่ต้องนำเข้า จากต่างประเทศมาใช้ในการสร้างลู่-ลานกรีฑา และสนามกีฬาเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
     ที่ผ่านมาประเทศไทยจำเป็นต้องซื้อวัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูปที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้ในการสร้างลู่-ลานกรีฑา และสนามกีฬาเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป