กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างงาน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง มากกว่า 40 ผลงาน ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs ฯลฯ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน โดยแบ่งผลงานวิจัยเป็น ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
... หากประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาจากประเทศอื่น ย่อมก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ อันจะนำไปสุ่การรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สร้างงานวิจัยคิดค้นเครื่องมือ ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... รวมทั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้สร้างสวนสนุกมาสร้างความสุขหรรษาให้กับเด็กๆ และเยาวชนได้ร่วมสนุก โดยนำเอาสวนสนุกขนาดใหญ่มาให้น้องๆ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานีต่าง ๆ การทำถุงมือยาง จินตนาการสรรค์สร้างงานผลิตเซรามิกและเทียนเจลแฟนซี ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... จำนวน 30 แห่ง เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเพื่อสร้างเงิน สร้างงานสร้างคุณภาพชีวิต อ่านเพิ่มเติม  ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป