กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างงาน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 30 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  13 รัฐหนุนผู้ประกอบการ"Startup"รุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีสร้างงานรายได้     ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศให้ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ต่อไป  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... คนยากจน เพื่อจะสร้างความเข้มแข็ง สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 4,000 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ 85 ที่เหลือรัฐจัดสรรไป ก็ต้องกลั่นกรอง ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
...     ดร.พิเชฐ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกคน ที่ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถขยับไปอยู่ในสายเศรษฐกิจได้ และผมเชื่อในศักยภาพในการช่วยกันสรรค์สร้างงานที่มีประโยชน์ และมีความสามัคคีกันในหมู่ผู้ร่วมงาน ...
จันทร์, 11 เมษายน 2016
... หรือแม้แต่ความสำเร็จในการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการแม่ฮ่องสอน ไอที วัลเล่ย์  ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... วันนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอนาคตของชาติ ฉะนั้น การสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาไทยต้องมุ่งสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ เป็นการศึกษาแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... (New Startup) โดยจะยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการประกอบกิจการ 10 อุตสาหกรรมข้างต้น จะเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของรัฐที่จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้สร้างงานวิจัย และนำไปต่อยอดสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่บุคลากรที่สนใจ     และในงาน“งานวัฒนธรรม ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... ในกรุงเทพฯ ออกไปได้ โดยคนในกรุงเทพฯ สามารถไปทำงานที่หัวหินได้ ไปเร็วกลับเร็ว ไปเช้า กลับเย็นได้ หรือไปเชียงใหม่ ไปเช้ากลับเย็น ก็จะทำให้การเจริญเติบโตไปข้างนอกได้มากขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอะไรต่าง ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ โดยการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป