กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างงาน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ผลงานกระทรวงวิทย์, นักวิทยาศาสตร์, สร้างงาน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [สร้างงาน, สร้างเงิน, สัมมนา, วันมาตรวิทยาโลก, 11 ปี สถาบันมาตรวิทยา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [สร้างงาน, สร้างเงิน, หมู่บ้านเข้มแข็ง, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, ผลงาน, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ประชาชน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
4. รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนพร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับญี่ปุ่น ในการลงทุนธุรกิจด้านนวัตกรรมการสร้างงานวิจัย ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก จึงอยากเห็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างงานด้านนี้ขึ้นเพื่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น  โดยทาง TMEC สวทช. ก็ยังคงความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาไว้ แต่ภาคเอกชนก็มาสร้างโรงงานทำให้เกิดการจ้างงาน ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... ก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ 2,700 ล้านบาทต่อปีต่อไป ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... บริษัท สามารถสร้างงานได้ราว 70,000 ตำแหน่ง สร้างรายได้มากกว่า 1.1 พันล้านยูโรต่อปี โดยได้ทำงานร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย 136 วิทยาลัย และ 200 ห้องแล็ปวิจัย     ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
8. วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                4. เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) : สร้างงาน สร้างอาชีพ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... ประการคือ 1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการสร้างงาน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป