กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างคุณภาพสินค้า

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์, สร้างคุณภาพสินค้า]  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี 27 กุมภาพันธ์ 2559  
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
     1 มีนาคม  2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  จัดสัมมนาเชิง  ปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ ยั่งยืน” ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
5. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... - พฤศจิกายน 2558 เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง "สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีความรู้และความตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
...   เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”  โดยมี นายวัฒนะ กันนะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ  ซึ่งในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
8. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.สุจินดา   โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปาฐกถาพิเศษในเวทีเสวนา เรื่อง “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า  สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”  เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป