กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สรุปผลงาน

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สรุปผลงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1 ปี, เศรษฐกิจ, ผล, ถ่ายทอด, เทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
2. กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมแถลงสรุปผลงาน’51
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สรุปผลงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์, ปี 2551]  ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2008
... แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ ข้อสั่งการจาก ครม. การเตรียมสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี และความคืบหน้าในการจัดงาน Startup Thailand ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
...  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม ได้แนะนำคณะผู้บริหาร รายงานภารกิจสำคัญ และสรุปผลงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุน และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
5. วว. สรุปผลงานวิจัยบริการเด่น ประจำปี 2557
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ผลงานสำเร็จเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... ศวภ.1 ครั้งนี้เพื่อสรุปผลงาน  วิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางในการปฏิบัติงาน การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงมาสู่ชุมชน เพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จากเราให้ได้มากขึ้น เรื่องหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นวาระหลักของชาติด้วยเช่นกัน ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
... เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวได้มีการสรุปผลงานการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมาทั้งหมด และ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ...
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 1 ปี พร้อมเปิดเผยตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาสู่ภาคการผลิต  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... 5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อจะนำมาเป็นชีวมวล และ 6.ประเมินสรุปผลงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยการแสดงให้เห็นรูปธรรมว่าภายหลังจากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในชุมชนแล้ว ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
... ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อจะนำมาเป็นชีวมวล และ 6.ประเมินสรุปผลงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยการแสดงให้เห็นรูปธรรมว่าภายหลังจากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในชุมชนแล้ว เกิดการสร้างงาน  ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป