กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
เปิดรับ ตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทย ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก : เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส  ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557   ...
พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
12. เด็กไทยลุยเซิร์น สัมผัสการทำงานวิจัยระดับโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ “เซิร์น” ( The European Organization for Nuclear Research, CERN)  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่  ...
พุธ, 18 มิถุนายน 2014
... Christine Schraner Burgener  ออท. สมาพันธรัฐสวิส  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556  เวลา 13. 00 น. ณ ห้องประชุม พระจอมเกล้า โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้  ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ต้อนรับ นางคริสทีน ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (H.E. Mrs. Christine Schraner BURGENER) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 04 มีนาคม 2013
... ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยถาบันเดซี เมืองแฮมบวร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และองค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นระยะเวลา 2 เดือน  เริ่มในเดือนมิถุนายน 2554 นี้ ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
16. โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... Institute, SLRI) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับเซิร์น  (Institutes of CMS Collaboration at the European Organization for Nuclear Research (CERN)) สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้เพื่อสนองแนวพระราชดำริที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
17. รมว.วท เปิดงาน “1st CERN School Thailand 2010”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... for Nuclear Research)  ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิสถึง 4 ครั้ง  โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2553  พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับ ...
พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2010
... เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น ในปี 2553  ณ สมาพันธรัฐสวิส  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2552        ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป