กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ออท., สมาพันธรัฐสวิส, 6 ก.ย.56]  ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
Tags: [เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส]  ...
จันทร์, 04 มีนาคม 2013
... เข้าเฝ้าฯ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ก่อนจะไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สมาพันธรัฐสวิส ในเดือนมิถุนายน 2559 ต่อไป  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... UNISDR Science and Technology Conference on the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) ระหว่างวันที่ 27–29 มกราคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกของ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... ณ  Center for Photon Therapy ภายใต้การดูแลของ Paul Scherrer Institute (PSI)  สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง (LINAC) ในทางการแพทย์ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ กับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ เซิร์น (The European Organization for Nuclear Research- CERN) สมาพันธรัฐสวิส โดย ศาสตราจารย์ รอฟ ไดเอเตอร์ ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอีโว (MR.lvo Sieber) เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน. ไทย-สมาพันธรัฐสวิส ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... สมาพันธรัฐสวิส และสถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สซ. เปิดเผยว่า “ตามที่ สซ. สวทช. ศฟ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Deutsches ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... 18  หรือ CSTD (Commission on Science and Technology for Development) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ถึงความสำเร็จและความท้าทายในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปประเทศด้วย ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
10. เมื่อเด็กไทยได้เยือน...เซิร์น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ณ สถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีชื่อว่า  “CERN” องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (The European Organization for Nuclear Research) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป