กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมานฉันท์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สนามหลวง, สมานฉันท์, 22 ก.ค.2557, สสนก.]  ...
พุธ, 23 กรกฏาคม 2014
... เพราะท่านเป็นคนเลือกรัฐบาล ส่วนผู้กำกับดูแลข้าราชการ มันต่อเนื่องกันแบบนี้ใครอยู่คนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่แล้ว - เรื่องของการปรองดองสมานฉันท์ วันนี้ก็เปิดประเด็นมาอีกแล้ว ทั้งนี้ผมเคยเรียนอยู่เสมอว่า อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
... เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากล          สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... ยังสร้างความมั่นใจให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน โดยไม่มีเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมมาปิดกั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเพื่อนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
... ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า "มหกรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
พุธ, 23 กรกฏาคม 2014
... กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทำภาพยนตร์สารคดีเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ของคนในชาติ ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
... อยู่เย็นเป็นสุข มีศักดิ์ศรี และความเป็นธรรม อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ สันติสุขและความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมือง           วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
... ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย ประการที่สอง เพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ ...
พุธ, 24 สิงหาคม 2011
... สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์  โดยมีอดีตนายกฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  เป็นประธานในพิธีปิด  พร้อมด้วยนายอารีย์  วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย ...
อาทิตย์, 31 ตุลาคม 2010
10. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
... ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2552  อพวช. ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายฯ ดังนี้ •    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป