กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมอ.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
...           ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่ทั้ง 4 ภาค พื้นที่นำร่องกว่า 34 จังหวัด พบข้อเท็จจริงว่าสินค้า OTOP ที่ส่งขอมาตรฐานที่ สมอ. หรือ อย. ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ภาค จำนวน 34 จังหวัด ทำให้พบข้อเท็จจริงว่าสินค้า OTOP ที่ส่งขอมาตรฐานที่ สมอ. หรือ อย. มีสินค้าเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐาน   ดังนั้น วศ. จึงมีเป้าหมายในการเข้าช่วยแก้ปัญหาให้กับสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่เหลืออีกร้อยละ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
23. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สชวท.) ประจำปี 2554 และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สชวท. กับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 09 มีนาคม 2012
24. การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... เป็นต้น ได้ร่วมกัน จัดทำมาตรฐาน Log Server เพื่อใช้อ้างอิงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และจะได้นำเสนอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือ สมอ. เพื่อพิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานระดับประเทศต่อไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป