กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. ประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน วท. ครั้งที่ 2/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานภาคธุรกิจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 25 องค์กร ร่วมตอบสนองนโยบายประชารัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หลังรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แนะให้เร่งดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสถานที่โครงการฟู้ดอินโนโพลิส ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวกีฬา และกิจการอื่น ๆ 4. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ด้านการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน 5. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ด้านสังคม และ 6. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ด้านเศรษฐกิจ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน    ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... ท่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 5 กระทรวงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
38. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พิมพ์ไทย 14 ภาพข่าว ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์    ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
         (29 พฤศจิกายน 2558) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง พร้อมกันนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
          ในการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน ของทีมงานด้านเศรษฐกิจรัฐบาล นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป