กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สภาวิชาชีพ

ทั้งหมด 48 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ, สชวท.]  ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
Tags: [สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นิวเคลียร์]  ...
อาทิตย์, 07 มิถุนายน 2015
Tags: [สภาวิชาชีพ, วัตถุอันตราย]  ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
Tags: [สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กอสส., EIA, EHIA, ราชบัณฑิตสภา]  ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
Tags: [30 กันยายน 2556, คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สภาวิชาชีพ]  ...
ศุกร์, 09 มีนาคม 2012
Tags: [สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การสัมมนาวิชาการ]  ...
พุธ, 31 มีนาคม 2010
Tags: [ประชุม, สภาวิชาชีพ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ประจำปี 2552]  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
Tags: [การประชุม, สภาวิชาชีพ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ประจำปี 2552]  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
Tags: [มอบนโยบาย, สภาวิชาชีพ]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป