กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สภาวะไร้น้ำหนัก

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, คืนความสุข, เยาวชน, ท้องฟ้าจำลอง, กระทรวงศึกษาธิการ, ดาราศาสตร์ บันดาลใจ, สนุกวิทย์ สนุกคิด, สภาวะไร้น้ำหนัก, เครื่องฉายดาวไซซ์ส]  ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... 2 เรื่อง ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อพัฒนาข้อข้องใจทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ "การวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันในสภาวะไร้น้ำหนัก" Zero-G Painting และ "เราสามารถสร้างลมในอวกาศได้หรือไม่" Can we make wind ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
3. นายกเปิดโครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...         2.) โลกและเอกภพในมุมมองดาราศาสตร์ เยาวชนผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับสภาวะไร้น้ำหนัก ในช่วงเวลาอันสัั้น ผ่านเครื่องเล่น Free Fall                      ...
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
4. โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... “สภาวะไร้น้ำหนัก”ในช่วงเวลาอันสั้น  ลื่นไถลลงจาก Slider ยักษ์สูงกว่า 7 เมตร ไปไกลกว่า 15 เมตร 5)          o HALF DOME ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)      2. โลกและเอกภพในมุมมองดาราศาสตร์ เยาวชนจะได้สัมผัสกับ “สภาวะไร้น้ำหนัก” ในช่วงอันสั้นผ่านเครื่องเล่น Free Fall ลื่นไถลลงจาก ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... - FREE FALL“สภาวะไร้น้ำหนัก” ลื่นไถลลงจาก Slider ยักษ์สูงกว่า 7 เมตร ไปไกลกว่า 15 เมตร                                     ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... ส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักบินอวกาศ โดยทีมที่จะชนะเลิศจากการแข่งขันจะได้มีโอกาสในการขึ้น Zero G Flight ซึ่งเป็นไฟล์ที่จำลองสภาวะไร้น้ำหนักที่เครื่องบินจะทิ้งดิ่งตัวลงมาเอียงเป็นระดับ ...
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
... ศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะไร้น้ำหนัก  ธรณีวิทยาและการสังเกตโลก  ดังนั้น  การวิจัยทดลองด้านต่างๆ เหล่านี้   จะทำให้ได้ทั้งข้อมูลและการปรับประยุกต์ใช้  ซึ่งผลจากความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในการค้นพบงานวิจัยใหม่ๆ ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
9. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วม JAXA หนุนคนไทยทำการทดลองบนอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โยการทดลองในอวกาศของ JAXA ครอบ คลุมตั้งแต่ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา ศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะไร้น้ำหนัก ธรณีวิทยาและการสังเกตโลก วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต (Life Science) เทคโนโลยีอวกาศที่มีมนุษย์เข้าร่วม ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป