กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สปป.ลาว

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
       18 มกราคม 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักความร่วมมือต่างประเทศ นำคณะ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รมว.วท.แห่ง สปป.ลาว ศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
จันทร์, 19 มกราคม 2015
... ไทย-ลาว โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นหัวคณะฝ่ายไทย และนายมะลัยทอง กมมะสิทธิ์ อธิบดีกรมแผนการและร่วมมือ สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว    ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
53. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป. ลาว เยือน อพวช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วทน. ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมใน 14 สาขา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สปป.ลาว  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และคณะ เพื่อร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย   ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... สปป.ลาว และคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน อพวช. ที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 15 มกราคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... สปป.ลาว ในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน หวังสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน  ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
57. วท. เปิดบ้านซินโครตรอน ดึงงานวิจัยโชว์คณะ รมว.วิทย์ฯ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว ในโอกาสนำคณะเข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมสถาบันฯ  ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
             ช่วงค่ำของวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 20.30 น.  ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป.ลาว และคณะเดินทางมาเยี่ยมชม ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
59. วท. นำทัพ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สปป.ลาว) และคณะ ในการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Science Park ในช่วงเช้าวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมหารือความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
... 4. สาขามาตรวิทยา และ 5. สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสำหรับสหราชอาณาจักร โดยมีกองทุนความร่วมมือนิวตัน ภายใต้วงเงินสนับสนุน 82.5 ล้านบาท เพื่อการวิจัยร่วมและการสร้างนวัตกรรม ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป