กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สปป.ลาว

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ครั้งที่ 70 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายหุมพัน อินธะราช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว เป็นประธานการประชุมฯ ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
...              ปัจจุบัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ขยายผลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มองโกเลีย ภูฐาน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์เลสเต ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
34. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  12 ส่ง อพวช.สร้าง "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" สปป.ลาว       ...
จันทร์, 08 มิถุนายน 2015
... ครั้งที่ 16 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ สปป.ลาว ให้ความเห็นชอบ 1.3 ที่ประชุมรับทราบว่ากลุ่มย่อยที่จะปรับแก้ไขร่าง APASTI จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์ APASTI 2016-2025 ด้วย และเสนอให้รวมฐานข้อมูลการนำวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
36. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 21 วท.จัดคาราวานวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว     ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... (อพวช.) เป็นแม่งานดึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดกว่าสิบหน่วยงาน อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สวทช. สดร. สซ. สทน. วว. สสวท. สสส. และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว มีชาวลาวให้ความสนใจเข้าร่วมกว่าหลายพันคน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
38. อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          1 มิถุนายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป.ลาว ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ลาว-ไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดงานวันเด็กพร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนในสปป.ลาว ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
... นำโดย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป