กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สทอภ.

ทั้งหมด 77 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
...       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ก็ได้มอบภาพที่บันทึกภาพบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยดาวเทียมไทยโชต ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
62. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Platform โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และ Mr.Xu Wen, Director of CRESDA เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
           วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม Letter ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... สทอภ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย  ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
65. 5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
    เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่บน ASEAN Economic Corridors        เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ดร.พิเชฐ ...
อังคาร, 31 มีนาคม 2015
66. วท. โดย GISTDA เจ้าภาพประชุมวิชาการ 1stSirindhorn Conference on GeoInformatics
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้จัดประชุมวิชาการ 1st Sirindhorn Conference on GeoInformatics วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Auditorium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
67. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เพื่อนำมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานรวมกับการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
... เซียวฮง อธิการบดี มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เป็นประธานการประชุมของฝ่ายไทยและจีน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายไทยและจีน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ผู้อำนวยการ สวทช. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
... ทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ...
ศุกร์, 20 มีนาคม 2015
...             3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ. ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป