กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สทอภ.

ทั้งหมด 77 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
     25 พฤศจิกายน 2558 /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) (GISTDA) ได้ทำการตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณตะวันตกของเกาะไผ่ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
42. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2559 จัด 3 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดกิจกรรม GISTDA ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินหรือ UAV แบบใบพัดซ้อน เป็นเครื่องบินบังคับ  รุ่นใหม่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสำรวจและบันทึกภาพรายละเอียดสูงของพื้นที่ต่างๆ ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... สงขลา สตูล เมี่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA  ได้ติดตามสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตรายงานความเคลื่อนไหวหมอกควันที่เคลื่อนตัวในพื้นที่ภาคใต้ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
...    ที่มาของข้อมูลและผู้ส่งข่าว : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องการมหาชน) (สทอภ.)                             ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
... มีพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม สามารถนำมาทดลองปลูกได้ และ สทอภ. มีภาพถ่ายดาวเทียม การจะทำการเกษตรต้องคิดล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไร  การแปรรูปทางการเกษตร จะทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ 5-6 เท่า และขอฝากให้ประชาชนได้สนใจว่า ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อพัฒนาระบบบริการแผนที่ดาวเทียมรายละเอียดสูงบริหารจัดการและผลักดันส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการทางรังสีของ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานในสังกัด 14 หน่วยงาน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ อาทิ ถ้าสนใจด้านอวกาศ ก็มีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ที่มีสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ...
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
... สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
...       ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือTHEOS-2 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป