กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สทน.

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. Clipping วท ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  4 'ปส.'จับมือ'สทน.'จัดงานใหญ่ ชูแนวคิด All About Radiation      ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
52. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ฝีมือนักวิจัยไทย    สยามกีฬา 6 ปส.และสทน.ร่วมมหกรรมวิทย์ฯ58กระตุ้นความรู้เรื่องรังสี    ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
53. Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 21 รายงานพิเศษ ปส.ผนึกกำลังสทน.จัดบูญใหญ่ในงานมหกรรมวิทย์    ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องรังสี พร้อมลุ้นรางวัลของที่ระลึก กับเกมและละครนิทาน ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
...                 พร้อมนี้ยังได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์โปรตีนไหมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอว. และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... ความปลอดภัย ความล้า ของระบบรางและชิ้นส่วนของรถไฟและรถไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นำเสนอการตรวจวัดรังสีในสินค้าส่งออก และการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จะมาร่วมมือกันใจการทำ One Stop Service โดยหน่วยงานข้างต้นเริ่มทำ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
... กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลข  1313     ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... (สทน.) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สกัดจากยางพาราสารสกัดเฮชบีเพื่อการปรับปรุงสุขภาพผิว จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นำผลงานวิจัยพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงที่สามารถช่วยเกษตรกรในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ผลิตจากธรรมชาตินำมาผ่านการฉายรังสี เพื่อปรับคุณสมบัติให้ไม่ละลายน้ำ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป