กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถาปนา

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยกล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ในปี 2552 นี้ ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีโอกาสจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฉลองวาระครบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... จึงสถาปนาโครงการรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ขึ้น  ขนานกับโครงการรางวัลทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2009
... มีภารกิจหลักในการสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เกิดขึ้น และให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นที่อ้างอิงแก่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึง การวัดทางเคมีและชีวภาพด้วย โดยเมื่อมาตรวัดต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
... โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ************************************************   เขียนข่าวโดย : สุจิรัส ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป