กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถาปนา

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา 51 ปี ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
42. วว. ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา 51 ปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
             สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา 51 ปี ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
... ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 35 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี วท. จำนวน 54 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
... เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และการประชุมผู้บริหารองค์กรมาตรวิทยาของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี และในวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติจาก ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
    รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเปิดตัวผลงานวิจัยและพัฒนาใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ...
อังคาร, 28 พฤษภาคม 2013
46. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปีนี้ ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 24 มีนาคม 2555 ครบรอบ 33 ปี เพื่อเชื่อมความสามัคคีของผู้บริหาร ข้าราชการ ...
อังคาร, 27 มีนาคม 2012
... จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 24 มีนาคม 2555 ครบรอบ 33 ปี เพื่อเชื่อมความสามัคคีของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในสังกัด พิธีทำบุญทางศาสนาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ...
จันทร์, 26 มีนาคม 2012
... 19-21 พฤษภาคม 2554 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปีของ วว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีของ ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
... มีอายุครบ 50 ปี ในวันที่ 25 เมษายน 2554  นี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา  จึงได้จัดกิจกรรม “50 ปี เปิดบ้านปรมาณู” ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน แนวคิด นโยบาย ...
จันทร์, 25 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป