กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถาปนา

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
             เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)             ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 24 วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
    วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2559 ขอเชิญรับชมคำปราศรัย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
            21 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... 3 ปี แห่งการสถาปนาองค์กร โดยได้แบ่งการลงนามความร่วมมือเป็น 3 ด้าน ได้แก่           1.ด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการลงนามร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการพัฒนาจรวดทำฝนหลวงในพื้นที่ที่ยากต่อการปฏิบัติการโดยเครื่องบิน ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... (Josephson Junction Voltage Standard: JJVS) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 จนสามารถทำการสถาปนาเป็นมาตรฐานปฐมภูมิทางด้านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำเร็จ ซึ่งทางมว.ได้มีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานปฐมภูมิให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศอื่นๆ ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015
... เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” หรือ SUT-MBT จำนวน 25 โครงการนำร่อง เพื่อเป็นการตอบแทนแก่สังคม ในโอกาส ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (25 ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... การบริหารและพัฒนาองค์กรยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปางสมัยที่ 16 ประจำปี 2558-2559 พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำปางอีกด้วย ...
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015
...       เนื่องในวาระครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว. ) สถาบันมีความประสงค์ในการจัดงานเปิดบ้านมาตรวิทยาครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความเป็นมาในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป