กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
2. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
    ประวัติ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา จัดตั้งและได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2544 ไร่ มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีลำธารไหลผ่านกลางพื้นที่และมีแหล่งน้ำตลอดปี ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
4. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
    ประวัติ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง ตำบลบ้านราชกรูด เริ่มปฎิบัติงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2540   รายละเอียดการให้บริการ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทดสอบและใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป