กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถานภาพ

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วิธีการสั่งข้อมูล การวางแผนการถ่ายภาพ และการติดตามสถานภาพการสั่งของ  ลูกค้าได้  อีกทั้ง ยังได้ดำเนินแผนการทดสอบและประเมินระบบการสั่งและผลิตภาพ เพื่อสรุปความพร้อมของการให้บริการข้อมูลภายในประเทศอย่างเป็นทางการ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... คลื่น โดยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์  สถานภาพ ชายฝั่งทะเลและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาครอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ชายเลน เช่น ต้นโกงกาง แสมขาว แสมทะเล ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... 2. การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์  3. การศึกษาความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมของผู้ประกอบการและปัจจัย กระตุ้นที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  4.  เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานภาพธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... ได้รายงานถึงสถานภาพเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนว่า เครื่องที่มีอยู่นับเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถกับเก็บอิเล็กตรอนในวงแหวนให้โคจรเป็นวงกลมที่ระดับพลังงาน 1.2 กิกะอิเล็กตรอนโวลต์ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
45. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หลังจากได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผลการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้     1.      สถานภาพการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
46. โฆษกวิทย์ฯ พบสื่อ ครั้งที่ 2 เผยความพร้อมหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2528 โดยท่านรัฐมนตรีฯ ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช มีนโยบายจะสานต่อโครงการดังกล่าว จึงมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสำรวจสถานภาพปัจจุบัน ของทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโพนงามท่า อ.โพนนาแก้ว ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป