กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถานภาพ

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [ไข้หวัด, สายพันธุ์ใหม่, 2009, สถานภาพ, งานวิจัย]  ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2009
... (วว.) มีเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำเค็ม น้ำกร่อย ใช้ในการอุปโภค ทั้งนี้ ให้รีบไปตรวจเช็คสถานภาพเทคโนโลยีดังกล่าวและอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (ก.ล.ต.) และ สวทช. ได้ร่วมกันปรับปรุงจากมาตรการเดิมที่ได้สิ้นสุดไปเมื่อปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพธุรกิจเงินร่วมลงทุนและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับจากเงินปันผลและกำไรจากการโอนหุ้นสำหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนและสำหรับผู้ที่ลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... เอกชน ชุมชน ทั้งนี้ สถานภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างกั้นแนวเขตจัดผังการใช้พื้นที่ และประกาศยื่นแบบเสนอราคาก่อสร้างอาคารอุทยาน คาดว่าสามารถก่อสร้างและใช้ประโยชน์อุทยานฯ ได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า    ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
...     นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างไทยและจีน รวมถึงการบรรยายสถานภาพและความต้องการทางธุรกิจจากนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐและนักธุรกิจไทย เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจจีนมาร่วมลงทุนในตลาดนวัตกรรมไทย ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
... กล่าวว่า ความร่วมมือนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพ วทน.ของประเทศได้อย่างตรงไปตรงมา มีการวิเคราะห์ รวบรวมความคิดเห็นในวงกว้างทุกภาคส่วน มีความโปร่งใสและชัดเจนเป็นรายงานฉบับที่สมบูรณ์สามารถนำมาปรับใช้จริงได้ในทางปฏิบัติ  ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
... รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลและเข้าถึงบริการของห้องปฏิบัติการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. ระยะกลาง คือ วิเคราะห์สถานภาพของหน่วยทดสอบเพื่อวางแผนพัฒนาหน่วยทดสอบและวางแผนการลงทุนเครื่องมือและบุคลากรห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม ...
อังคาร, 08 กันยายน 2015
8. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    สำหรับบ้านนางอย โพนปลาไหล เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นบริษัท ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.     ด้านสถานภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของสหรัฐฯ ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
10. งานประชุมวิชาการ RGJ-Ph.D.Congress XVI ของผู้ได้รับทุน คปก.ประจำปี 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...              ทั้งนี้ เพื่อทราบสถานภาพของการดำเนินโครงการการวิจัยของนักศึกษา ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป