กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สชวท.

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ, สชวท.]  ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
Tags: [นิวเคลียร์, สชวท.]  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ (สชวท.) ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 5/2559 โดยขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการฯ ช่วยเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบทบาทภารกิจของ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 26 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สชวท.เร่งพัฒนาวิชาชีพวิทย์ ไทยโพสต์ 3  ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... (สชวท.) ประจำปี 2558 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ AEC” แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจะมีส่วนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
          คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)โดยนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ ขอเชิญชวนสมาชิก สชวท. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
8. อนุกรรมการ ปชส.สภาวิชาชีพฯ ร่วมประชุมวางแผน PR ปี 59
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (วช.) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2558 โดยมีนายกฤษณ์ธวัช นพนาคพงษ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
9. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบบ่าย) 10 สชวท.ยกต้นแบบไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น"รักษ์สิ่งแวดล้อม"     ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
... พ.ศ. 2557         สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) จัดสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป