กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สงขลา

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ       ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
          30 ตุลาคม 2558 ที่ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
         30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
44. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      29 ตุลาคม 2558 ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... Expo 2015) ได้ตั้งแต่วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 นี้ ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยความร่วมมือกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
47. Showcase ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราและยางบีบบริหารมือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถุงมือผ้าที่เคลือบด้วยน้ำยางพารา มีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย สามารถจับชิ้นงานได้โดยไม่ลื่น รวมทั้งป้องกันมือจากอันตรายในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ยางบีบบริหารมือ ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
               ใช้ครีมรังนกแล้วทำให้หน้าเต่งตึงอ่อนกว่าวัยได้อย่างไร พบคำตอบในการ Showcase ผลิตภัณฑ์รังนกอีแอ่น ครีมรังนกแท้ 100% มาไกลจาก จ.สงขลา ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
          อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ เพื่อสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
...  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจำนวน ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป