กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สงขลา

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... (สวทน.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
...       รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ศวพก. เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ NASA ARISS Contact สื่อสารกับนักบินอวกาศ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งนายอลงกรณ์ฯ ได้กล่าวชื่นชมตัวแทนยุวทูตฯ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... จำนวน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ฯ และภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยจะมีเจ้าของผลงานมาคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ เรายังได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ ด้วย โดยมีแผนที่จะจัดงาน Thailand Tech Show ขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และ จ.สงขลา ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... Mouth Me"       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม 4G+  จากมหาวิทายาลัยสงขลานครินทร์ กับผลงาน "แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนัง" ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
    30 มกราคม 2559 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
                 บ่ายวันที่ 30 มกราคม 2559 รมว.วท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆะสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) พร้อมคณะผู้วิจัยและประธานกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลให้การต้อนรับ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... ตำบลชะแล้อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสตูล และศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯในครั้งนี้ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป