กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สงขลา

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และจังหวัดตรัง จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา “โครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม” ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ) และหน่วยงานในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เชียวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้เข้าร่วมชี้แจงเรื่องการฝึกซ้อมร่วมในครั้งนี้ด้วย ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่สำคัญ ของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ที่ผ่านมาบริษัทได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตตัวอย่างเครื่องสำอางยางพาราด้วย  ขณะนี้ได้ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ 6. บริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นบริษัทแรกของประเทศที่นำสารสกัดยางพารามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทออกจำหน่ายในท้องตลาดจนถึงปัจจุบัน ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... (สวทน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... ชลบุรี และสงขลา โดยจะคัดเลือก SMEs ให้เหลือ จำนวน 25 กิจการต่อปี หรือ 75 กิจการตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยมีพี่เลี้ยง (Mentors) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
18. เปิดประสบการณ์ใหม่ เด็ก มอ.ว.คุยสดกับนักบินบนอวกาศ
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
เปิดประสบการณ์ใหม่ เด็ก มอ.ว.คุยสดกับนักบินบนอวกาศ วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดกิจกรรม PSU.Wit NASA ARISS Contact 2016 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน­โลยี ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... ฉะเชิงเทรา โคราช และสงขลา พร้อมระดมเครือข่ายดาราศาสตร์อีกกว่า 100 แห่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ย้ำคนไทยไม่ควรพลาด รออีกทีสามปีข้างหน้า โอกาสนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยดาราศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... and Thailand แนวหน้า 14 มรภ.สงขลา-สดร.ชวนดูสุริยุปราคาพร้อมกัน9มี.ค.2559   ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป