กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สกอ.

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วทน., ปฏิรูป, ปาฐกถา, สกอ.]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
2. Clippingวท ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 17 สกอ.เปิดเวทีวิชาการด้านอี-เลิร์นนิ่ง     ...
จันทร์, 08 สิงหาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 23 สกอ.เปิดเวทีใหญ่วันสหกิจศึกษาไทย ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... (สวทน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
5. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สนช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  นอกจากนี้ ยังมีการหารือในส่วนของโครงการเฉพาะโดยผู้แทนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... (สวทน.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบบ่าย) 1,11 สกอ.ลุย'อจ.หนีทุน'สวนสุนันทาปัดเอี่ยว   ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 1,10 สกอ.ลุย'อจ.หนีทุน'สวนสุนันทาปัดเอี่ยว  ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยมี 6 หน่วยงานไทย (สวทช. สวทน. สกว. สสวท. สวก. และ สกอ.) และ 6 หน่วยงานอังกฤษ (BBSRC BA BC MRC RAEng และ RS) ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพ เกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบาย วทน.   ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
... (สกอ.)   ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป